За нас

„КАМТ“ АД се намира в гр.Карнобат – Бургаска област – стратегическо разположение, кръстопът на маршрута Бургас-София и Бургас-Шумен-Варна. Дружеството е разположено на площ от 35дка земя и 12 дка закрита площ.

Основан през 1953г. като Ремонтен завод, днес „КАМТ“ АД е преустроен и развит като специализиран производител на земеделска техника, който в момента е един от водещите в България. Заводът е частна собственост от 1999г. съгласно приватизационен договор. За покупко-продажба.

Предмет на дейност на „КАМТ“ АД е производство на почвообработваща техника за селското стопанство. Производствената гама на дружеството съдържа над 120 артикула, представляващи различни модели на следните видове машини – култиватори (за слята и междуредова обработка), дискови брани, тракторни валяци, надробители за растителни остатъци, дълбокоразрохвачи, универсални машини за трайни насаждения (УНЛМ), фрези, косачки, както и резервни части за тях.

В конструкторския отдел на „КАМТ“ АД се разработват, а в последствие изпитват и пускат на пазара нови високотехнологични  и качествени машини. Всяка от тях е преминала през съответните изпитания за съответствие с всички технически изисквания по европейските стандарти и притежава сертификат за съответствие.

Производствените мощности на „КАМТ“ АД са значително нараснали през последните  години вследствие изпълнението на няколко проекта за увеличаване на производствения капацитет, по които са закупени нови съвременни високотехнологични металообработващи машини. Дружеството притежава собствена леярен цех, ковашко-пресов цех, термичен цех, цех за разкрой на материала, механичен цех, бояджийски цех с прахово боядисване и камера за последващо изпичане и други спомагателни цехове. В комбинация с добре подбрани качествени материали от надеждни доставчици резултатът за клиентите е отлично качество на машините на конкурентни цени.

Продукцията на „КАМТ“ АД се продава както на българския, така и на други външни пазари. Тя е позната сред клиентите като изключително здрава, надеждна, лесна за експлоатация, обезпечена с резервни части и не на последно място – достъпна като цени. Това прави „КАМТ“ АД надежден партньор на всички земеделски производители.