Начало

Акционерно дружество „КАМТ“

е създадено през далечната 1953 в гр. Карнобат. Традициите и натрупания през годините опит допринасят днес заводът да е водещ производител на земеделска техника в България. Продуктовата гама на „КАМТ“ АД включва няколко основни вида машини:

Съчетанието от отлично качество и надеждност на произвежданата техника заедно с достъпните и конкурентни цени  прави „КАМТ“ АД един от най-търсените партньори в бизнеса на всеки фермер, както в България, така и в чужбина.


Проект BG16RFOP002-2.077-1876-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“