Фрези отклоняващи

Технически характеристики

Фрезa с автоматично отклоняваща се секция

Почвообработващите фрези са предназначени за слята почвообработка и за междуредова почвообработка в трайни насаждения, на изорани и неорани площи с наклон до 8° и чисти от камъни. За по-тежките почви се използват тежък тип фрези – със зъбна предавка на страничния редуктор, а за по-леките почви – лек тип фрези – с верижна предавка на страничния редуктор. За работа в реда на овощните градини е предназначена фрезата с автоматично отклоняваща се секция „ФА-0,76“, която е с механичен сензор и автоматично се отклонява чрез собствена хидравлика, когато сензорът докосне стеблото на дръвчето. Задвижването на всички фрези е с карданен вал от трактора.

ПАРАМЕТРИмяркаФА-0.76
Тип на машинатанавесна
Работна ширинамм.760
Обороти на ротораоб./мин300
Дълбочина на обработкасм.12
Работни органи (мотички)бр.12
Теглокг.370
Мин.необходима мощностк.с45-60
Величина на отклоняванемм.400
Работна скоросткм./ч.до 4