Фрези отклоняващи

Технически характеристики

Фрезa с автоматично отклоняваща се секция

Почвообработващите фрези са предназначени за слята почвообработка и за междуредова почвообработка в трайни насаждения, на изорани и неорани площи с наклон до 8° и чисти от камъни. За по-тежките почви се използват тежък тип фрези – със зъбна предавка на страничния редуктор, а за по-леките почви – лек тип фрези – с верижна предавка на страничния редуктор. За работа в реда на овощните градини е предназначена фрезата с автоматично отклоняваща се секция „ФА-0,76“, която е с механичен сензор и автоматично се отклонява чрез собствена хидравлика, когато сензорът докосне стеблото на дръвчето. Задвижването на всички фрези е с карданен вал от трактора.

ПАРАМЕТРИ мярка ФА-0.76
Тип на машината навесна
Работна ширина мм. 760
Обороти на ротора об./мин 300
Дълбочина на обработка см. 12
Работни органи (мотички) бр. 12
Тегло кг. 370
Мин.необходима мощност к.с 45-60
Величина на отклоняване мм. 400
Работна скорост км./ч. до 4