Фрези тежки

Технически характеристики

Фрези тежки

Почвообработващите фрези са предназначени за слята почвообработка и за междуредова почвообработка в трайни насаждения, на изорани и неорани площи с наклон до 8° и чисти от камъни. За по-тежките почви се използват тежък тип фрези – със зъбна предавка на страничния редуктор, а за по-леките почви – лек тип фрези – с верижна предавка на страничния редуктор. За работа в реда на овощните градини е предназначена фрезата с автоматично отклоняваща се секция „ФА-0,76“, която е с механичен сензор и автоматично се отклонява чрез собствена хидравлика, когато сензорът докосне стеблото на дръвчето. Задвижването на всички фрези е с карданен вал от трактора.

 

ПАРАМЕТРИ мярка Ф-160 Т/А Ф-180 Т/А Ф-200 Т/А Ф-230 Т/А
Тип на машината навесна навесна навесна навесна
Работна ширина мм. 1625 1810 2025 2320
Транспортна ширина м. 1900 2120 2320 2620
Дълбочина на обработка см. 18 18 18 18
Работни органи (мотички) бр. 36 42 48 54
Тегло кг. 425 455 480 590
Мин.необходима мощност к.с 45-60 50-65 65-80 80-100